Nieuwe internationale belastingrichtlijnen voor bitcoin

437 totale weergaven

De crypto-industrie krijgt haar eigen belastingkader. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een nieuwe belastingnorm voor cryptocurrencies geïntroduceerd, samen met een reeks wijzigingen in de al bestaande standaard voor gezamenlijke rapportage.

De OESO is een internationale organisatie die tot doel heeft normen te creëren voor kwesties zoals klimaatverandering, belastingen, onderwijs en banen. Hoewel geen van deze normen verplicht zijn, fungeren ze als richtlijnen voor regelgevers op het gebied van binnenlandse en internationale beleidspunten.

De OESO geeft dus geen bindend advies, ook kan de organisatie geen belastingregels afdwingen in bijvoorbeeld Nederland.

Er bestaat al een kader voor het uitwisselen van belastinginformatie tussen landen, maar het Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) is specifiek gericht op cryptocurrencies. Het heeft met name tot doel belastingontduiking via deze technologieën te verminderen.

De nieuwe reeks regels brengt ook wijzigingen aan in de Common Reporting Standard (CRS), die is ontworpen om belastingtransparantie te bevorderen met betrekking tot in het buitenland gehouden financiële rekeningen. De CRS werd goedgekeurd in 2014.

Het nieuwe internationale belastingtransparantienormen beogen de inspanningen om belastingontduiking in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde wereldeconomie verder te versterken, zo tweette Mathias Cormann, secretaris-generaal van de OESO, op donderdag.

Beginnend met cryptocurrency, erkent de tweedelige norm de impact die deze opkomende industrie heeft en hoe deze de belastinginkomsten in verschillende landen zal beïnvloeden.

CARF heeft drie hoofdcomponenten: Regels voor het verzamelen van relevante belastinginformatie, zoals de reikwijdte van activa en entiteiten die deze verhandelen; een nieuwe multilaterale autoriteit voor het afdwingen van deze regels; en een elektronisch formaat (XML) voor het uitwisselen van informatie tussen autoriteiten.

Het tweede deel van het rapport toont wijzigingen aan de CRS. Opmerkelijk is dat het een sectie over Central Bank Digital Currencies (CBDC's) bevat, die mogelijk belastingcompliance-eisen hebben. Het voegt ook de term "Specified Electronic Money Product" toe, die digitale representaties van een fiat-valuta omvat.

De OESO benadrukt belangrijke punten voor entiteiten en individuen die tegenwoordig cryptocurrency gebruiken en hoe ze moeten worden gecontroleerd en correct belast. Het identificeert correct bepaalde elementen zoals wallets en beurzen, gedistribueerde grootboektechnologie (DLT), en derivaten gebaseerd op crypto-activa.

Lees meer over:
belastingBitcoin nieuws

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...