Ook deze Amerikaanse toezichthouder wil meer informatie over bitcoin

Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wil strenger handhaven op bitcoin futures.In de praktijkt wordt het verplicht voor partijen om al hun crypto-gerelateerde activiteiten te melden.

De CFTC toetst dan of er wordt voldaan aan de bestaande wetten en voorschriften op het gebied van ‘anti-witwassen, consumentenbescherming en beveiliging’. De toezichthouder heeft nieuwe regels bedacht die van invloed zijn op de crypto-activiteiten van zijn leden. En de leden zijn eigenlijk alle partijen die in Amerika vallen in de futuremarkt. Denk aan beurzen en brokers. Dat is te lezen in een statement van de financiële waakhond.

Volgens de CFTC is de regel een reactie op de snelle groei en innovatie van de cryptosector, die nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich meebrengt voor de regulering en het toezicht op de derivatenmarkten. De CFTC stelt dat het zijn rol als markttoezichthouder wil vervullen zonder de innovatie te belemmeren of te ontmoedigen. De Commodity Futures Trading Commission is een van de vele Amerikaanse toezichthouders die zeggenschap willen over een deel van de bitcoinmarkt.

De regel treedt in werking op 1 mei en vereist dat leden hun activiteiten netjes rapporteren binnen 30 dagen voor het einde van het kwartaal. Iedereen moet ook schriftelijk beleid en procedures vaststellen om te voldoen aan voorschriften. Eventuele uitwassen of ander foutief gedrag kan worden bestraft.

De CFTC benadrukt dat de regel geen goedkeuring of erkenning inhoudt van crypto-activa of -platforms door de CFTC of een andere federale autoriteiten. De CFTC moedigt ook andere toezichthouders aan om samen te werken en informatie uit te wisselen over crypto-gerelateerde kwesties.

Sommigen zien de regel als een positieve stap naar meer transparantie en verantwoordelijkheid in de cryptosector, die kan leiden tot meer vertrouwen en acceptatie door het publiek en organisaties. Anderen zien de regel als een bedreiging voor de privacy en autonomie van de gebruikers en bedrijven, die kunnen worden blootgesteld aan meer controle en inmenging door de overheid.

Lees meer over:
AmerikaBitcoin nieuws

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...