Waarom Vitalik Buterin zegt dat Bitcoin zijn technische koers moet wijzigen

11460 totale weergaven
vitalik buterin bitcoin

Vitalik Buterin, mede-oprichter van Ethereum, heeft gister een uitgebreid blogbericht geschreven over een van de meest besproken onderwerpen in de geschiedenis van Bitcoin. Hij baseert zijn analyse op twee boeken: Jonathan Bier’s “The Blocksize War” en Roger Ver en Steve Patterson’s “Hijacking Bitcoin.”

Deze boeken behandelen de zogeheten block size war van de jaren 2010. Het conflict ging over de vraag of Bitcoin de blokgrootte moest vergroten van 1 MB om meer transacties te verwerken en lagere kosten te hebben, of de blokken klein moest houden om decentralisatie te waarborgen.

Vitalik Buterin’s visie op de block size war

De block size war draaide om twee hoofdzaken. Jonathan Bier’s boek, “The Blocksize War,” geeft het standpunt van de kleine blokkers weer. Zij vonden dat grotere blokken het te duur en technisch moeilijk maken voor individuen om nodes te draaien. Dit zou leiden tot centralisatie. Volgens kleine blokkers moesten veranderingen aan het Bitcoin protocol zeldzaam zijn en breed gedragen worden, vooral bij hard forks.

Aan de andere kant beschrijft “Hijacking Bitcoin” van Roger Ver en Steve Patterson het standpunt van de grote blokkers. Zij zagen Bitcoin als digitaal geld in plaats van digitaal goud. Lage transactiekosten waren volgens hen essentieel voor het gebruik als wereldwijd betalingssysteem. Grote blokkers wilden de blokgrootte vergroten om de kosten laag te houden. Ze vonden dat de originele visie van Satoshi Nakamoto uit het oog werd verloren.

Vitalik Buterin introduceerde het concept van een “eenzijdige competentieval.” Dit betekent dat één kant van een debat de technische kennis monopoliseert om een smalle agenda door te drukken. Volgens Buterin gebeurde dit ook in de block size war. Kleine blokkers hielden de technische controle, terwijl grote blokkers moeite hadden hun ideeën uit te voeren.

Buterin vindt nieuwe technologieën de oplossing

Buterin benadrukte in zijn blog dat de oplossing voor dit soort politieke en technische patstellingen ligt in nieuwe technologieën die beide kanten tevreden stellen. Hij wees op Ethereum’s gebruik van technologieën zoals ZK-SNARKs en BLS-aggregatie als voorbeelden van hoe innovatie zowel schaalbaarheid als decentralisatie kan verbeteren.

Buterin hoopte dat Bitcoin ook een technologisch vooruitstrevende aanpak zou aannemen. Nieuwe layer-2 oplossingen zoals Inscriptions en BitVM kunnen de weg vrijmaken voor een schaalbaarder en gedecentraliseerd Bitcoin ecosysteem.

Als Bitcoin daadwerkelijk meer geïntegreerd gaat worden als betalingsmiddel, zou Vitalik zo maar eens gelijk kunnen hebben dat Bitcoin schaalbaarder zou moeten zijn om grote vraag aan transacties op een goedkope en snelle manier aan te kunnen.

    Door: Dirk van Haaster

    Met meer dan vier jaar werkervaring binnen crypto, heeft Dirk aanzienlijke expertise opgedaan in het schrijven van content over van alles dat met Web3 te maken heeft. Dirk behaalde zijn master in Strategic Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij afstudeerde met de cum laude ond...