Binance wil bescherming tegen toezichthouder

Binancewil een juridische beschermende maatregel tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Ze willen dat de SEC stopt met wat zij beschouwen als een onredelijke zoektocht naar informatie, wat ook wel beschreven wordt als een "fishing expedition".

Binance beweerde dat hoewel het te goeder trouw heeft samengewerkt met een gerechtelijk bevel van juni, de SEC buitensporig brede en onredelijke informatieaanvragen heeft gedaan, waarin ze vragen om "elk document in het bezit van Binance met betrekking tot klanttegoeden."

Binance zei dat de verzoeken ongepast waren, omdat hun beheerpraktijken van activa geen zorg waren in de rechtszaak van de SEC. Ze voegden eraan toe dat ze informatie over klanttegoeden hadden overhandigd en de SEC geen bewijs heeft geleverd dat klanttegoeden zijn misbruikt.

De SEC eist dat Binance alle communicatie produceert die teruggaat tot november 2022 over "tientallen onderwerpen - waarvan vele niets te maken hebben met klanttegoeden". Binance had ook problemen met het verzoek van de SEC om zes van haar medewerkers en functionarissen beschikbaar te stellen voor verklaringen, inclusief CEO Changpeng "CZ" Zhao.

De beschermende maatregel die Binance zoekt, zou de SEC beperken tot het ondervragen van vier medewerkers van de exchange - zonder Zhao of de financieel directeur. Het zou de SEC ook stoppen met het ondervragen van degenen die verklaringen hebben afgelegd over zaken buiten de bestelling en verzoeken om communicatie over andere onderwerpen dan klanttegoeden stopzetten.

Als context: De SEC had Binance en Binance.US in juni aangeklaagd omdat het een niet-geregistreerde effectenbeurs zou hebben geëxploiteerd en niet-geregistreerde effecten zou hebben verkocht. Zhao werd ook genoemd als een "controlerend persoon" in de klacht.

Wat betekent een 'protective order'?

Een "protective order" of beschermende maatregel is een juridisch bevel dat bedoeld is om een partij te beschermen tegen potentieel schadelijke of onredelijke verzoeken of acties van een andere partij. In deze context wil Binance voorkomen dat de SEC onredelijke of buitensporige informatie van hen vraagt.

Lees meer over:
AmerikaBinancemisdaad

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...