Crypto-belasting in de EU: nieuwe regels richten zich op NFT’s en niet-EU bedrijven

De Europese Unie treft voorbereidingen om striktere regelgeving in te voeren rondom non-fungibele tokens (NFT’s) en bedrijven buiten de EU. Deze stap is een poging om belastingontduiking in de groeiende cryptomarkt aan te pakken.

Volgens de voorgestelde regelgeving zullen alle bedrijven die actief zijn in de digitale activaruimte (een andere term voor de bitcoin- of crypto-industrie), ongeacht hun locatie, verplicht worden om zich te registreren bij belastingautoriteiten binnen de EU. Dit betekent dat zelfs bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd, met klanten in de regio, binnen de nieuwe wetten zullen vallen.

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe wetgeving is dat platforms die handelen in NFT’s – digitale activa die unieke eigenschappen hebben en worden gebruikt voor betaling of investering – ook onder de belastingregulering zullen vallen.

Deze nieuwe regelgeving is gebaseerd op een model van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en wordt naar verwachting volgende week goedgekeurd door de ministers van Financiën van de EU.

De wetgeving heeft als gesteld doel ‘de transparantie van de crypto-industrie te vergroten en belastingontduiking te voorkomen’. Dit is een nieuwe stap om de groeiende cryptomarkt te reguleren. Dat geldt voor zowel bedrijven als burgers in de industrie.

De nieuwe regels zijn gepland om in werking te treden op 1 januari 2026, waarbij de EU van plan is om een register van crypto-activabeheerders in te stellen tegen december 2025.

MiCA

Het is belangrijk op te merken dat deze nieuwe belastingregelgeving een afzonderlijk initiatief is en niet onder de recent geïntroduceerde MiCA (Markets in Crypto-Assets) valt. De MiCA is een uitgebreide set regelgeving die door de Europese Commissie is voorgesteld om de crypto-activamarkten binnen de EU te reguleren en te harmoniseren.

MiCA, dat zich richt op het creëren van een uniform regelgevingskader voor crypto-activa in de gehele EU, heeft als doel om innovatie te stimuleren, consumenten te beschermen en de financiële stabiliteit te waarborgen. Het beoogt de naleving van bestaande wetten te waarborgen, zoals de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, maar het richt zich ook op zaken zoals de stabiliteit van de markt, de bescherming van investeerders en de bevordering van eerlijke concurrentie.

Hoewel de nieuwe belastingregels en MiCA beide de regelgeving rond crypto-activa in de EU aanscherpen, vallen ze onder verschillende rechtsgebieden en hebben ze verschillende doelstellingen. De belastingregels richten zich specifiek op belastingontduiking en het verbeteren van de transparantie van de cryptomarkt, terwijl MiCA zich meer richt op de bredere marktregulering en consumentenbescherming.

Het is cruciaal voor bedrijven in de crypto-sector om deze verschillen te begrijpen, aangezien naleving van zowel de nieuwe belastingregels als de MiCA-regelgeving van vitaal belang zal zijn voor het legaal opereren binnen de EU.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsEuropaMiCA

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...