Update: Europees Parlement bereikt akkoord over nieuwe strenge regels voor bitcoin transacties

Update – Leden van de commissies economische zaken en binnenlandse zaken van het Europees Parlement hebben voor de antiwitwasverordening gestemd, met 99 stemmen voor, acht stemmen tegen en vijf onthoudingen. Vervolgens gaat de tekst naar de plenaire stemming in het Parlement én moeten het Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie nog tot een akkoord komen.

Voor de bitcoin – en cryptosector heeft het akkoord meerdere implicaties, meldt The Block. We sommen de bepalingen één voor één op:

 1. Autonome, decentrale organisaties zijn binnen Europa gehouden aan de antiwitwasregels (AML). De europarlementariërs willen dat deze organisaties meldingsplichtig worden van de transacties op hun platform of protocol.
 2. Kredietverstrekkers en financiële instellingen moeten due diligence-maatregelen toepassen bij het mogelijk maken van cryptotransacties met een waarde van meer dan € 1.000.
 3. Verscherpte due diligence-maatregelen op transacties van crypto-serviceproviders van buiten de EU en voor betalingen met zelfgehoste wallets zoals een Trezor of een Ledger.
 4. Cryptotransacties met bedrijven zonder licentie worden verboden.
 5. Voor commerciële cryptotransacties komt er een beperking voor transacties met een waarde van meer dan 1.000 euro die afkomstig zijn van zelfgehoste wallet, tenzij de eigenaar van de wallet is geïdentificeerd. Dus stel iemand stuurt een bedrag van meer dan 1.000 euro vanuit een Trezor om een computer af te rekenen, dan moet deze betaler worden geïdentificeerd. In een eerdere versie werden transacties boven de 1.000 euro vanuit een eigen wallet verboden, maar daar is dus de vereiste van identificatie voor in de plaats gekomen.
 6.  Anonieme crypto-accounts, evenals bankrekeningen, worden volgens de verordening verboden.
 7. Anonimiseringstools, waaronder privacy-wallets, mixers en tumblers, worden als een hoger risico beschouwd. De Commissie gaat beoordelen of ze in de toekomst verboden moeten worden.
 8. Het plan is verder om een nieuwe antiwitwasautoriteit op te richten die toezicht zal houden op de antiwitwasregelgeving en deze zal handhaven in de 27 lidstaten, waardoor handhaving voor de lidstaten wordt verlicht, zo is de gedachte. Maar hoe Europa toezicht gaat houden op de cryptosector, moeten nog nader ingevuld worden.

Eerdere berichtgeving 22 maart 2023

Het Europees Parlement stelt een nieuwe wijziging in de volgende versie van de anti-witwasrichtlijn voor. Ze willen dat cryptobetalingen boven de 1.000 euro alleen zijn uit te voeren door gereguleerde aanbieders van cryptodiensten. Bedrijven die bijvoorbeeld een bitcoinbetaling boven de 1.000 euro ontvangen, moeten dus ook een licentie aanvragen, is de gedachte. Het gaat nog om een concepttekst, en deze wijziging is nog niet vastgelegd bij wet.

Experts uit de crypto-industrie vrezen
dat deze nieuwe eis afwijkt van onder meer het nieuwe raamwerk MiCA en dat de
innovatie in de decentrale financiële sector knakt, zo meldt The Block.

Binnen één week gaat het Europees Parlement
definitief stemmen over de nieuwe versie van de anti-witwasregelgeving (AMLD6 als
opvolger van AMLD5).

Een groep parlementariërs die de
onderhandelingen over het ontwerp van het Parlement leidt, komt deze week
bijeen om de reacties op de tekst te bespreken.
In een uitgelekt concept, ingezien door The Block, en gedateerd
op 15 maart, staat dat alleen gereguleerde cryptobedrijven transacties boven de
1.000 euro mogen verwerken.

Het komt erop neer dat bedrijven die bedragen boven de
1.000 euro ontvangen of verwerken en géén licentie hebben, deze transacties
niet meer kunnen ontvangen of verwerken, mocht dit voorstel definitief worden
aangenomen.

De tekst is echter nog in concept en het
wetsvoorstel kan dit jaar nog worden gewijzigd in de discussies tussen het
Parlement, de Commissie en de Europese Raad. Volgens een bron bij het Parlement
die met The Block heeft gesproken, ligt er géén plan op tafel om zogenaamde ‘self hosted wallets’ te gaan verbieden. Denk aan een Ledger of een Trezor, beiden van Europese makelij.

De voorgestelde bepaling is van toepassing op bedrijven en niet op particulieren, maar op commerciële
transacties voor goederen en diensten om te voorkomen dat de limieten die nu voor
cash via cryptocurrency’s zijn te omzeilen. Nu geldt er in Europa een cashlimiet
van 5.000 euro, maar de voorgestelde limiet voor commerciële cryptobetalingen is nu 1.000 euro, een veel lagere drempel.

Kritiek

Critici die The Block sprak wijzen erop dat deze beleidsaanpak “niet
technologisch neutraal” is. De in Brussel gevestigde lobbygroep Blockchain For Europe wil
afstemming met bestaande regelgeving om “rechtszekerheid voor de
crypto-activa-industrie en haar consumenten” te waarborgen, zegt
secretaris-generaal Robert Kopitsch.

Om het nog ingewikkelder te maken: binnen een andere, de Transfer for Funds verordening, is verplichte identificatie
nodig voor álle transacties, ook voor transacties boven de 1.000 euro met een zelfgehoste
eigen wallet.

Dit terwijl binnen het MiCA-raamwerk
zelfgehoste (eigen) wallets buiten beschouwing worden gelaten, betoogt Kopisch.
Beide wetsvoorstellen zijn gepland voor een laatste plenaire stemming op 19
april.

“Feit is dat, tenzij de EU wil dat alle handelaren crypto-activa-serviceproviders
zijn onder de MiCA, betalingen voor goederen en diensten via een zelfgehoste
wallet al in de Transfer for Funds verordening is gedekt”, voegt Kopitsch toe.

Volgens Mariana de la Roche Wills, expert op het gebied van regelgeving, zet
Europa zich met deze regels voor wallets buitenspel op het wereldtoneel.

Lees meer over:
Europawitwassen

  Door: Redactie

  Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...