Tweede Kamerverkiezingen: de politiek over (financiële) privacy

De verkiezingen staan voor de deur. Ook dit jaar is de keuze weer reuze: er doen meer partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen mee dan ooit tevoren. Maar hoe kijken deze partijen aan tegen bitcoin-gerelateerde dingen? In dit artikel bespreken we de visie van partijen op financiële privacy.

Lees ook deel 1 van deze serie met daarin de mening van de politieke partijen over Bitcoin zelf. In deel 2 kon je lezen over de euro en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Vandaag in deel 3: (financiële) privacy.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Disclaimer: in dit artikel staan alleen partijen die zich over dit onderwerp hebben uitgelaten in hun partijprogramma. Er is dus niet bewust een selectie gemaakt om partijen niet te noemen, maar onderstaande lijst is samengesteld op basis van de noemenswaardige informatie.

VVD

Ten eerste de grootste partij: de VVD van Mark Rutte. Zij zijn vóór de "verplichte opslag van persoonlijke data van Europeanen in Europa zelf, zodat Europese privacywetgeving van toepassing blijft."

Daarom wil de VVD investeren in het opzetten van een Europees alternatief voor opslag van vitale data. Het klinkt averechts op wat bitcoin is: een centrale database voor persoonsgegevens, tegenover het gedecentraliseerd en gedistribueerde karakter dat Bitcoin nastreeft.

Daarnaast zijn ze ook vóór regelgeving die ‘data’ tot persoonlijk eigendom maakt. Dat betekent dat Big Tech-bedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data. Wat betreft de financiële privacy heeft de VVD ook een standpunt:

"Meer capaciteit bij de Financial Intelligence Unit (FIU) om witwassen beter te bestrijden. Daarnaast krijgt de FIU toegang tot douane-informatie om verdachte geldstromen beter te onderzoeken. Financiële instellingen krijgen de mogelijkheid om bankgegevens onderling te delen. Privacy-bezwaren mogen hier niet in de weg staan."

In het verlengde van de Cryptowet is dit een grote alarmbel. Financiële privacy van de burger is dus ondergeschikt aan het voorkomen van witwaspraktijken.

ChristenUnie

De ChristenUnie gaat hier verder op in. Ze staan in dezelfde lijn als de VVD:

"Aanpak van witwasfraude en terrorismefinanciering. Het toezicht op integriteit moet steviger. Aangezien de problematiek grensoverschrijdend is, willen we een Europese autoriteit die toezicht gaat houden op verdachte geldstromen."

Ook hier geldt weer: een centrale autoriteit die met financiële gegevens aan de haal gaat, is exact het tegenovergestelde van Bitcoin. Het komt er op neer dat je als onschuldige burger bij voorbaat je data af moet geven ter controle, om fraude omtrent witwassen bij een kleine groep te voorkomen. De link met de Cryptowet is wederom een kleine en wederom niet hoopvol.

Overigens: de ChristenUnie wil ook een verbod op flitshandel. Hoewel het niet te maken heeft met privacy, heeft het wel haar weerslag op de Bitcoin industrie. Deze flitshandel hebben overigens een hele belangrijke rol in de markt, zoals Sywert van Lienden gisteren toevallig op Twitter al uitlegde.

"Met ‘high frequency trading’, het aankopen en verkopen van financiële producten in een fractie van een seconde, wordt elke dag vele miljoenen verdiend. Wij willen dit aan banden leggen en het liefst verbieden."

Partij van de Arbeid

De volgende partij die ook daadwerkelijk de term 'financiële privacy' gebruikt is de Partij van de Arbeid (PvdA). In hun partijprogramma stellen ze het volgende:

"Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Banken beschikken uitsluitend over betaalgegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Ze mogen deze betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin dit is geregeld, scherpen we aan zodat de bescherming van privacy vooropstaat."

Daarnaast gaat de PvdA ook verder in op privacy an sich. Ze willen dataverzameling die puur bedoeld is voor advertenties stoppen en ook de verkoop van persoonsdata aanpakken. De conclusie van hun hoofdstuk over privacy (pagina 79 van het verkiezingsprogramma) is interessant:

"Als je over wilt stappen naar een concurrerend platform, mag je je data en netwerk meenemen, zodat je niet meer afhankelijk bent van één website of app. Daarmee pakken we het verdienmodel van Big Tech aan en herwinnen we onze privacy."

Forum voor Democratie

Een andere partij die overduidelijk voor de privacy van de burger op wil komen is Forum voor Democratie (FvD). Forum ziet privacy als voorwaarde voor een vrije samenleving. Ze hebben er een hele pagina aan gewijd in hun partijprogramma, met onder andere de volgende punten:

  • Burgers de baas laten zijn over hun eigen data, in plaats van Bigtech-bedrijven. 
  • Intrekken van de Sleepwet. 
  • Stoppen anti-MKB EU-wetgeving, zoals de General Data Protection Regulation 2018. 
  • Strengere sancties van de Meldplicht Datalekken onder de WBP. 
  • Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen. 
  • Afschaffen nutteloze cookiewet en verplichte meldingen daaromtrent

JA21

In het verlengde van FvD geeft ook het afgesplitste JA21 om privacy. Het liberale standpunt wordt in onderstaande quote erg duidelijk:

"Opkomen voor voor privacy is belangrijker dan ooit. Door het op grote schaal verzamelen van data groeit de macht van de overheden en grote bedrijven ten opzichte van de individu. Omdat deze macht kan worden misbruikt, is het belangrijk om hieraan grenzen te stellen."

GroenLinks en Partij voor de Dieren 

De GroenLinks kiest de andere weg: zij willen juist meer centralisatie wat betreft dataopslag, om het op die manier te beschermen:

"We stellen een nationaal coördinator dataverzameling aan en zorgen voor meer capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onze privacy te beschermen en illegale datahandel te bestrijden."

De Partij voor de Dieren (PvdD) komt op een andere manier op voor de privacy van burgers. Ze vinden dat de overheid en ook multinationals te ver gaan:

"Vergaande dataverzameling door multinationals en overheid zet de privacy van burgers op het spel. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin het recht op privacy en zelfontplooiing wordt gerespecteerd."

Libertaire Partij en Piratenpartij

Tot slot nog twee kleinere partijen die juíst op het gebied van privacy erg gerespecteerd zijn. Zo vind de Libertaire Partij privacy een 'fundamenteel mensenrecht':

"In een samenleving waarin we steeds meer online met elkaar delen staat dit recht meer dan ooit onder druk. Daarom maakt de LP zich sterk voor digitale vrijheid en het behoud van privacy."

"De LP wil voorkomen dat overheden en bedrijven inbreuk maken op online vrijheden. Dit doen we onder meer door onlinevrijheid te waarborgen, digitale privacy te beschermen en de opensource-community actief te betrekken bij voorlichting."

Wat betreft het woord privacy spant de Piratenpartij de kroon. Ze noemen het maar liefst 102 keer in hun programma en daarmee is het een kernpunt van de partij.

"De Piratenpartij beschouwt het recht op privacy en zelfbeschikking van de burger als vanzelfsprekend. Daarom ze moeten ook worden gerespecteerd en bevorderd in het kader van handelsovereenkomsten. Aangezien deze principes gelden voor alle mensen, moet de Europese Unie ervoor zorgen dat handelsovereenkomsten hun handelspartners niet de mogelijkheid geven om deze principes te doorbreken."

Wat denk jij van de visies van al deze partijen? Kom eens langs in onze Telegram chat en laat het ons weten!

Lees meer over:
privacy