Schuldenberg in commercieel vastgoed creëert zorgelijke situatie Amerikaanse banken

De afgelopen weken waren er grote zorgen omtrent de Amerikaanse bankensector, die door de stijgende rentes in de problemen kwam. Uiteindelijk leidde dit onder andere tot het omvallen van Silicon Valley Bank, het op één na grootste bankfalen uit de Amerikaanse geschiedenis. Hoewel de acute zorgen nu voorbij lijken, doemt er met het aflopen van 270 miljard dollar aan schulden in de commerciële vastgoedsector een potentieel nieuw probleem op.

Vervolg van de bankencrisis?

De recordhoeveelheid van 270 miljard dollar aan schulden in de commerciële vastgoedsector in de Verenigde Staten die dit jaar aflopen vormen mogelijk een nieuwe test voor de kleine en regionale banken die al onder druk staan na het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Kleine banken hebben ongeveer 2,3 biljoen dollar aan commerciële vastgoedschulden op de balans staan, wat ongeveer 80 procent van alle schulden in die sector vertegenwoordigt.

Ondertussen beginnen de Amerikaanse autoriteiten en analisten zich zorgen te maken over die schuldenberg. Met name als het gaat over leningen die worden gedekt door kantoorpanden. Veel wolkenkrabbers en andersoortige kantoorpanden zijn als gevolg van de pandemie behoorlijk in waarde gedaald, omdat mensen steeds meer vanuit huis werken.

De waarde van commercieel vastgoed staat momenteel extra onder druk door de renteverhogingen van de Federal Reserve. Vooral eigenaren met een flexibele rente, die meebeweegt met de marktrente, staan op dit moment onder druk. Mensen met een vaste rente maken zich vooral zorgen over het moment dat ze moeten oversluiten.

Dit jaar belooft wat dat betreft een ware test voor de bankensector, omdat er voor 270 miljard dollar aan commerciële hypotheken aflopen. Als de geldleners de leningen netjes kunnen afbetalen, dan zou het aflopen met een sisser, maar is dat niet het geval, dan kan het zijn dat banken flink in de waarde van die leningen moeten snijden, met alle gevolgen van dien.

Gat van 2,2 biljoen dollar

In een recent onderzoekspaper concludeerde een groep economen dat de waarde van deze leningen van de banken ongeveer 2,2 biljoen dollar lager ligt dan de boekwaarde die op hun balansen terug te vinden is. Die gigantische waardedaling zou 186 banken in de problemen kunnen brengen, zo schatten de onderzoekers.

Bij de gemiddelde Amerikaanse bank zijn de schulden in de sector voor commercieel vastgoed goed voor 38 procent van alle leningen. Het goede nieuws is dat de banken de afgelopen jaren een stuk conservatiever zijn gaan handelen wat betreft het uitdelen van leningen.

Wat dat betreft lijkt een crisis als die van 2008 op dit moment niet realistisch. In 2009 kregen banken toestemming om de leningen voor de originele waarde op de balans te houden, ondanks dat de daadwerkelijke waarde een stuk lager was. Dat zou dit keer ook kunnen gebeuren.

Uiteindelijk liep daardoor alles met een sisser af, omdat de lage rentes die volgden in de jaren daarna betekenden dat de waarde van de panden in kwestie weer boven de balanswaarde uitsteeg. Dat neemt niet weg dat er later dit jaar wederom een spannende situatie kan ontstaan omtrent de bankensector in de Verenigde Staten.

    Door: Thom Derks

    Thom is al jaren van de partij als het gaat om de verslaggeving over bitcoin, macro-economische ontwikkelingen en alles wat de toekomst van de digitale munt zou beïnvloeden....