Blog Arthur van Pelt: Craig Wright leidt zwaar verlies in rechtszaak

Craig Wright heeft een zwaar verlies geleden in een veelbesproken rechtszaak. De Australiër moet 100 miljoen dollar aan boete betalen van de rechter, die géén uitspraak deed wie de bedenker van bitcoin is.

‘Top 10 civiele boete van 2021’

Het is zo ver, we hebben eindelijk, na drie weken trial en iets meer dan een week jury beraad, een uitspraak in de Kleiman vs Wright rechtszaak. En die uitspraak klinkt als de welbekende klok:

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Blog Arthur van Pelt: Craig Wright leidt zwaar verlies in rechtszaak
bron: Courtlistener.com

Craig Wright moet, nadat hij al uitspraken als “fraudeur, leugenaar, maker van frauduleuze documenten” van de rechters te horen heeft gekregen in het jarenlange voortraject naar de jury uitspraak, niet minder dan 100 miljoen dollar aan de firma W&K Info Defense Research LLC (W&K) betalen voor “Conversion”.

W&K is één van de twee aanklagers in de rechtszaak tegen Craig Wright.

De andere aanklager is Ira Kleiman, de broer en erfgenaam van de overleden Dave Kleiman, en hij is tevens de bewindvoerder is van de firma W&K.

Volgens de bekende Amerikaanse cryptocurrency advocaat Stephen Palley, partner van Anderson Kill, is 100 miljoen dollar één van de allerhoogste “zeker top 10” civiele boetes dit jaar voor een persoon in Amerika.

Het interessante is dat er bij de jury uitspraak geen tekst en uitleg komt hoe men tot deze uitspraak is gekomen. Want er waren maar liefst 7 beschuldigingen zoals we weten:

  • Breach of Partnership
  • Breach of Fiduciary Duty
  • Fraud
  • Constructive Fraud
  • Civil Theft
  • Unjust Enrichment
  • Conversion

Welke strategie koos de jury?

Waarom is van deze lijst alleen “Conversion” gekozen om een boete op te geven?

Mijn theorie is, nadat ik de hele rechtszaak van het begin, en de trial van dag tot dag op afstand heb gevolgd via de lokale rechtbankverslaggever Carolina Bolado (en andere rapporteurs uit het publiek), dat de jury de volgende gedachtelijn heeft gekozen:

De jury heeft in eerste instantie niet geloofd in de valse verhalen waarin Craig Wright beweerde Satoshi Nakamoto te zijn, en de enkele bewijsstukken die hij aandroeg om die leugen te ondersteunen waren bij lange na niet overtuigend genoeg.

Zo mochten we onder andere begrijpen dat Craig een handgeschreven vergadering notitie met BDO logo uit 2007 heeft laten zien, uit de periode dat hij nog bij BDO werkte, waarin het plan voor Bitcoin voor de jaren 2007 en 2008 uitgewerkt zou zijn.

Een dergelijke notitie kan, en in het geval van Craig Wright is dat een zekerheid zijn geschiedenis met Satoshi vervalsingen kennende, op elk moment zijn geschreven in de jaren ver na 2007.

Omdat Craig zijn Satoshi fantasieën heeft opgebouwd in de jaren vanaf 2014, is het zelfs met zekerheid te zeggen dat de notitie ergens in de jaren 2014-2021 is geschreven. Dit soort “bewijs” is in ieder geval niet overtuigend geweest voor de jury, kunnen we vaststellen.

De advocaten van Craig Wright

Ook Craig Wright’s advocaten hebben, bewust of onbewust, bijgedragen aan het om diepgaand om zeep helpen van Craig’s valse Satoshi claim.

In hun hilarische afsluiting vlak voor het jury beraad hebben zij een klassieke “Chewbacca defense” opgevoerd waarin zij meerdere malen stelden “Plaintiffs claims are based on a stinking pile of lies and forgeries! It makes no sense! When it makes no sense, award the defense!”. Zij sloten hun betoog af met “So in summary, the plaintiffs, where do they go, other than CSW’s statements, and his alleged forgeries? Can you rely on statements by someone you’re being told is a pile of stinking lies and forgeries?”

Een briljante samenvatting, opgetekend uit de rechtszaal aantekeningen en rapportage van Twitter gebruiker FractalEncrypt, waarin Craig’s advocaat die het betoog voerde er nogmaals de aandacht op vestigde dat Ira Kleiman’s claims zijn gebaseerd op leugens en allerlei soorten vervalsingen: digitale documenten, emails, PGP keys, geantidateerde of anderszins bijgewerkte blogposts, contracten, chatroom gesprekken, screenshots, je kan het zo gek niet bedenken of Craig Wright heeft er wel een vervalsing van gemaakt.

Maar deze “Chewbacca defense” van Craig’s advocaat heeft ongetwijfeld de jury aan het denken gezet. Want inderdaad, het Satoshi rollenspel slaat ook nergens op, er is geen bewijs, er zijn alleen maar leugens, vervalste documenten, onbetrouwbare en conflicterende getuigen verklaringen bekend in deze rechtszaak, en welbeschouwd, alles in gang gezet en gecreëerd door Craig Wright na april 2013 toen Dave Kleiman was overleden.

En op het moment dat de Satoshi claim niet wordt geloofd omdat die nergens op slaat en niet bewezen is, komt automatisch ook de samenwerking met Dave Kleiman om Bitcoin te ontwikkelen te vervallen; het is wederom een leugen van Craig Wright die alleen met vervalste documenten en conflicterende verklaringen is ondersteund.

En hiermee komen dan ook automatisch de beide “Breach” beschuldigingen te vervallen, omdat ze zijn gebaseerd op Craig’s zelfgemaakte drijfzand.

Waarom dan geen honorering voor “Fraud” en/of “Constructive Fraud”? Waarschijnlijk, naar mijn mening, omdat de werkelijke (criminele) fraude gericht was op de Australian Taxation Office (ATO) in de jaren 2013 – 2015 en er dus niet zozeer sprake was van (civiele) fraude tegen Ira Kleiman en/of Dave Kleiman’s bedrijf W&K. Kleiman v Wright is, zoals we weten, een civiele rechtszaak.

Het zal daarom aan de ATO, die op dit moment al sinds in ieder geval 2018 crimineel onderzoek doet naar Craig Wright, worden overgelaten om de criminele fraude aan te pakken. Op dit moment trekt men in Amerika, zoals het nu lijkt, zich er verder de handen er van af omdat het dossier gesloten wordt.

Behalve als Judge Bloom de komende weken nog gaat besluiten dat er alsnog een aanvullende criminele rechtszaak tegen Craig Wright moet komen, kunnen we zien of mijn analyse hout snijdt. Edoch, ik acht de kans op verdere actie van rechter Bloom niet zo heel hoog, eerlijk gezegd. Maar wie weet.

Blog Arthur van Pelt: Craig Wright leidt zwaar verlies in rechtszaak

Dan blijven er nog 3 beschuldigingen over: “Civil Theft”, “Unjust Enrichment” en “Conversion”. Van die 3 diefstal gerelateerde beschuldigingen is “Conversion” – vrij vertaald: diefstal door omzetting – gekozen omdat die het dichtste bij komt bij wat er echt aan de hand was: Craig Wright en Dave Kleiman hadden met het bedrijf W&K in 2011 geprobeerd een 4-tal IT/cybersecurity gerelateerde projecten binnen te halen bij de Amerikaanse Department for Homeland Security (DHS). Deze 4 projecten werden echter vriendelijk maar kordaat geweigerd door DHS. Daarna deed niemand meer iets met W&K en werd het in 2012 uit de lokale registers geschreven toen Dave Kleiman de verlenging van de inschrijving niet betaalde.

Edoch, in de tweede helft van 2013 was Craig begonnen met het compleet herschrijven van de historie van W&K; met geantidateerde documenten en door het vertellen van een compleet ander verhaal als wat er werkelijk gebeurd was in 2011. Tegelijkertijd werd de werkelijke historie, met de 4 DHS projectnummers, gemixt met veel Bitcoin gerelateerde zaken (en wat goud, grappig genoeg), en nu was W&K ineens van een IT/cybersecurity bedrijf zonder opdrachten in een Bitcoin bedrijf veranderd!

Overigens was op dat moment W&K nog steeds uitgeschreven uit de registers, wat later in 2014 een uitermate gênant moment opleverde voor Craig Wright met de ATO toen die hem vertelde dat W&K eigenlijk helemaal niet een actief bedrijf was, en hij zich gedwongen voelde om met gezinde spoed een zekere Uyen Nguyen in te zetten om W&K te heractiveren. Deze gang van zaken ontging de ATO natuurlijk niet, en kwam op de lange, lange lijst van discutabele en frauduleuze zaken te staan. Meer over deze ATO rapporten in mijn Engelse artikelenserie “Faketoshi, The Early Years” geschreven samen met de bekende scam onderzoeker “CryptoDevil”.

Door deze “omzetting” van IT/cybersecurity gerelateerde zaken naar Bitcoin gerelateerde zaken kon Craig Wright opeens Bitcoin intellectueel eigendom – nogmaals, wat dus helemaal niet had bestaan in 2011, het was volledig uit de lucht getoverd voor fictieve bedragen in 2013 – terug claimen in een frauduleuze dubbele claim rechtszaak tegen W&K tegen het einde van 2013.

Deze truc lukte, omdat W&K geen vertegenwoordiger (Dave Kleiman, de andere partner in W&K, was reeds overleden in april 2013) naar de rechtszaak kon sturen. Craig Wright zette toen op de plek van de verdediging zichzelf neer, op papier gespeeld door ex-werknemer Jamie Wilson die ook geen idee wat er was gebeurd nadat hij de maand er voor plotsklaps was vertrokken bij Craig’s startup Hotwire, omdat hij ernstige vermoedens had van de fraude die Craig aan het opzetten, en plegen, was.

Maar in deze boekhoudkundige trukendoos, via een frauduleus verkregen rechtbank stempel van goedkeuring, werd dus het gezamenlijke, gedeelde intellectueel eigendom van Dave Kleiman en Craig Wright uit 2011 “omgezet” in ander intellectueel eigendom van alleen Craig Wright in 2013, en deze frauduleuze “omzetting” waar alleen Craig Wright financieel baat bij had ter ondersteuning van zijn belasting fraude in de jaren 2013-2015, is uiteindelijk beboet door de jury in Miami met maar liefst 100 miljoen dollar.

Maar toch, 100 miljoen dollar klinkt in op het eerste gezicht als een zware aderlating voor Ira Kleiman, wetende dat er tijdens de rechtspraak procedure die meer dan 4 weken heeft geduurd, er bijna 1,000 miljard dollar is geëist, als we rechtbank verslaggever Carolina Bolado mogen geloven. En dat mogen we uiteraard.

Blog Arthur van Pelt: Craig Wright leidt zwaar verlies in rechtszaak
bron: Twitteraccount Carolina Bolado

Dit is verklaarbaar, niettemin. De strategie bij een
dergelijke rechtszaak zal uiteraard zijn om zoveel mogelijk beschuldigingen te
verzamelen, daarnaast om elke reden te bedenken om een zo hoog mogelijke
financiële genoegdoening te eisen – en met een persoon die zich voordoet als Satoshi Nakamoto die naar schatting rond de 1 miljoen Bitcoin heeft gemijnd in
de beginperiode van Bitcoin, met een huidige marktwaarde van rond de 50 miljard
dollar, en die daarnaast met vele miljarden aan intellectueel eigendom loopt te
schermen in het openbaar (zo is er de anecdote dat Craig Wright vlak voor het
begin van de jury rechtspraak in zijn Slack chatroom beweerde dat het IP bedrag
in de rechtszaak zou gaan om 252 miljard dollar, dit werd uiteraard
ogenblikkelijk ingebracht door de advocaten van Ira Kleiman) is dat natuurlijk
niet zo heel erg moeilijk – en dan ga je elke beschuldiging zo goed mogelijk
verdedigen om te kijken waar de rechters en jury het mee eens zijn.

Omdat de Kleiman v Wright rechtszaak in dat opzicht –
Craig Wright is niet Satoshi Nakamoto, de samenwerking met Dave Kleiman om
Bitcoin te ontwikkelen was volledig door hem uit de lucht gegrepen – zoals
gezegd op drijfzand was gebouwd, bleef daar uiteindelijk niet veel van over.
Tegelijkertijd is 100 miljoen dollar een schuld die Craig Wright niet kan
betalen; nadat hij in 2015 volledig aan de grond zat met miljoenen aan ATO
claims en boetes aan zijn broek en uit de nood werd gered door Robert McGregor
en Stefan Matthews (met Calvin Ayre op de achtergrond aanwezig), heeft Craig in
de jaren erna volledig op de zak geteerd van met name Calvin Ayre die al zijn
uitspattingen binnen en buiten de rechtbank heeft gefinancierd, met in sommige
gevallen Craig Wright’s niet-bestaande Tulip Trust als backup. Niet bestaand?
Ja, niet bestaand, daarover straks nog wat meer. En ja, we noemen dat inderdaad
ook wel een “Nigerian prince advance fee scam”! Dus lang verhaal kort, Craig
Wright heeft waarschijnlijk weinig tot geen eigen geld, en naar het zich laat
aanzien vooral heel veel schulden. En daar is nu $100 miljoen dollar bij
gekomen.

Omdat niet iedereen de achtergrond, details en finesses
van deze rechtszaak rondom een fantast die Satoshi Nakamoto naspeelt goed
begrijpt, krijg je soms hilarische krantenkoppen zoals bij Fox Business: “Man who claims he invented Bitcoin wins trial, keeps Bitcoins worth $50B”.

Of zoals bij The Australian: “Court decides Australian is bitcoin creator”.

Wat kun je daar over zeggen? Wat expliciet door de
rechters was uitgesloten van de uitspraken (zie mijn vorige artikel “Rechtszaak tussen Kleiman en Craig Wright gaat niet om 1 miljoen bitcoin” kun je niet zomaar erbij verzinnen, en wat je niet hebt, kun je ook niet houden,
zullen we maar zeggen…

Ondergetekende @MyLegacyKit kreeg tijdens de trial een bedankje van Vel Freedman, het hoofd van het advocaten team van Ira Kleiman.

Blog Arthur van Pelt: Craig Wright leidt zwaar verlies in rechtszaak

Om af te sluiten nog een paar leuke weetjes uit deze nu,
aannemende dat niemand in hoger beroep gaat, afgesloten rechtszaak: de 100
miljoen dollar boete is niet het enige wat Craig Wright aan zijn broek heeft
gekregen. Begin 2020 had hij ook al een boete moeten betalen voor obstructie
van de rechtsgang van 165.800,09 dollar. En als Craig Wright niet betaald, dan
loopt er een rente tikker mee die de boete elke dag ophoogt met bijna $800.

Daarnaast zullen we hoogstwaarschijnlijk nog veel plezier
gaan hebben, in lopende en toekomstige rechtszaken waar Craig Wright bij
betrokken is, van de vele tussentijdse uitspraken van de rechters Reinhart en
Bloom . En vooral van deze uitspraak verwacht ik wat moeilijke momenten: “The
totality of the evidence in the record does not substantiate that the Tulip
Trust exists.”.

Er was namelijk door rechter Reinhart bevonden dat Craig
Wright alleen maar leugens had verteld over de Tulip Trust, en ook alleen maar
vervalst materiaal had aangeleverd over de Tulip Trust. Dus er was helemaal
geen trust volgens hem, er waren helemaal geen encrypted bestanden, en er waren
ook geen gemijnde of gekochte Bitcoin in de trust, helemaal niks. Noppes. Nada.

Oops. Dat doet pijn.

Tot de volgende keer!

Lees ook de eerdere blogs van Arthur van Pelt over deze zaak:

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen?
Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!