Bijna 1 miljoen adressen met 1 bitcoin erop

Zijn er entiteiten op de markt die tussentijds winst nemen? Volgens de analisten van CryptoQuant wel en ze zoomen daarbij in op de activiteiten van whales, entiteiten van 1.000 bitcoin of mee ronder hun hoede.

Ga maar na, de koers is 23% gestegen de afgelopen 30 dagen en het momentum zit er flink in met het breken van $29.000. Om te duiden wat er momenteel op de markt gaande is, is het soms verstandig wat afstand te nemen en het on-chainhandboek erbij te pakken.

1. Spent Output Profit Ratio

Laten we beginnen met de Spent Output Profit Ratio (SOPR). Deze metric berekent het verschil tussen het aankoop - en verkoopbedrag. Een SOPR-score boven de 1 betekent virtueel winst, een waarde onder de 1 betekent virtueel verlies. Uit gegevens van databedrijf CryptoQuant blijkt dat de huidige rally op de volgende manieren is te duiden, zo bericht Coindesk.

  • Kortetermijnhouders van bitcoin (<155 dagen in bezit van hun btc) nemen winst tegen het hoogste winstpercentage in ruim één jaar. Met name whales lijken tussentijds winst te nemen, hun bezit neemt procentueel af.
  • Dat er sprake is van winst, betekent dus de metric SOPR want deze handelde de afgelopen week weer boven de 1.
  • Uit het volgen van whalewallets blijkt dat er afgelopen week ruim 320.000 bitcoins zijn verplaatst of uitgegeven door whale-entiteiten. Tegen de huidige marktprijs gaat het om ~8,4 miljard euro aan bitcoin. Volgens de analisten van CryptoQuant geen reden tot paniek, het zijn relatief normale bewegingen binnen een (ontluikende) bullmarkt.
bron: Glassnode
bron: Glassnode

2. MVRV

De MVRV-ratio (Market Value to Realized Value) is een manier om de waardering van bitcoin te beoordelen en marktbodems en -toppen te duiden. De MVRV is de verhouding tussen de marktwaarde (of market cap) en de gerealiseerde waarde (ofwel: realized cap).

  • ▶ MVRV > 1: als de MVRV-ratio hoog is, betekent dit dat de huidige marktprijs hoger is dan de gemiddelde aankoopprijs van alle munten die in omloop zijn. Dit kan duiden op een overgewaardeerde markt, bij een score van 3,7 is echt sprake van oververhitting.
  • ▶ MVRV = 1: een lage MVRV-ratio betekent dat de marktkapitalisatie van bitcoin lager is dan de gerealiseerde waarde. Met andere woorden, de huidige marktprijs van alle bitcoin ligt onder de gemiddelde aankoopprijs, wat als onderwaardering is te beschouwen. Een waarde onder de 1 wordt vaak gezien als een indicatie van onderwaardering.
  • ▶ MVRV = 0.8: Een extreem lage MVRV-ratio betekent dat de huidige marktprijs van bitcoin sterk onder het gemiddelde van de markt zit. Dit komt slechts enkele keren per cyclus voor en is daardoor een zeldzaam moment.
  • Ter verduidelijking: de huidige ratio zit volgens Glassnode op 1.41, dus ruim boven de 1.

Deze analist op Cryptoquant plaatst de huidige marktbeweging in een breder beeld van historische marktcycli en de MVRV-ratio van die perioden.

In april 2020, nadat de koers herstelde van Black Thursday op 12 maart 2020, kleurde de MVRV alweer groen. Deze ratio bleef stijgen tot 3,75 tot november 2021 toen de koers een all-time high van $69.000 beleefde. Tijdens het verbod op mining vanuit China daalde de MVRV ook naar 1,5 om daarna weer een tijdelijke piek van 3 te bereiken. Maar door de maalstroom aan negatief nieuws (Terra Luna, 3AC, Celsius en FTX) daalde deze metric weer scherp naar de 1,5 regionen tot een dieptepunt van 0,75 in november 2022. Door de prijsstijging sinds 2023 is de stijgende lijn weer begonnen. Zet deze door of wordt deze week in de knop afgeknakt?

bron: CryptoQuant
bron: CryptoQuant

3. Bijna 1 miljoen adressenmet 1 bitcoin

Dat whales bewegen, betekent niet dat de "kleintjes" stilzitten. Er zijn nu bijna 1 miljoen adressen met 1 bitcoin op de wereld. Dit zijn géén 1 miljoen mensen, maar adressen, want iemand heeft doorgaans meerdere adressen waarop hij zijn digitale inflatiekiller bewaart.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwson-chainwhale

Door: Wessel Simons

Wessel is een doorgewinterde expert in de Nederlandse en internationale bitcoin- en cryptowereld, met meer dan acht jaar ervaring. Hij heeft een brede expertise opgebouwd in alle facetten van de cryptomarkt, met een bijzondere focus op industrienieuws en on-chainanalyse. Wessel heeft een grote passi...