var portfolioDataJs = portfolioDataJs || []; var penciBlocksArray=[]; var PENCILOCALCACHE = {}; (function () { "use strict"; PENCILOCALCACHE = { data: {}, remove: function ( ajaxFilterItem ) { delete PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]; }, exist: function ( ajaxFilterItem ) { return PENCILOCALCACHE.data.hasOwnProperty( ajaxFilterItem ) && PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem] !== null; }, get: function ( ajaxFilterItem ) { return PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem]; }, set: function ( ajaxFilterItem, cachedData ) { PENCILOCALCACHE.remove( ajaxFilterItem ); PENCILOCALCACHE.data[ajaxFilterItem] = cachedData; } }; } )();function penciBlock() { this.atts_json = ''; this.content = ''; }

New York

Blijft GRATIS op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd up-to-date in het wereldje van bitcoin, altcoins en blockchains.