**** Oud Geld: 7 redenen waarom Bitcoin interessant is voor iedereen

Wat maakt Bitcoin waardevol voor mij en voor ons? Een vrij open vraag, die niet direct te antwoorden is. Bitcoin legt niemand een waarheid op. Een ieder is vrij te bepalen welke betekenis je haalt uit bitcoin. Maar bitcoin gaat verder dan puur individualistische motieven of wensen. Het dient wel degelijk collectieve doelen en behoeften. En hopelijk is die collectieve groep groter dan wat het huidige geldstelsel ons brengt.

Bitcoin is niet alleen voor criminelen

Want dat stelsel bracht ons welvaart, maar ook geldontwaarding en een groeiende sociale en economische ongelijkheid. Bitcoin fixes this? Misschien. Het is in ieder geval technologie die bestaande belangen open breekt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Zoals de interessante Amerikaanse ondernemer en denker Jeff Booth in zijn recente podcastserie met Robert Breedlove meerdere malen de luisteraar in zijn maag splitst: Technologie snijdt als een heet mes door de boter die het eurosysteem heet. Bank of geldverwerker beware, je rol wordt getest, ook in het ‘veilige’ Westen.

Ben je ook klaar voor de Grote Gelddisruptie? Gaat deze Geldrevolutie de Staat van de Geldcreatie loszuigen?

Idealen zijn er om niet los te laten: bitcoin is op ‘papier’ beter geld, het is aan de spelers op het netwerk of het ook leidt tot eerlijker geld. Eerlijker geld, in de zin: het dichten van de sociale, economische en psychologische kloof die het dollar – en eurostelsel hebben geslagen. Ongelijke toegang tot geld, huisvesting, onderwijs en zorg.

Een steeds grotere groep die als op hol geslagen hamsters steeds meer uren moet werken om dezelfde koopkracht te kunnen bereiken. Onhaalbaar, want de centrale geldprinter verslaat met gemak hun noeste arbeid.

Maar als er een ideaal is, is dat de kloof in ieder geval niet groter moet worden om een gezond, maatschappelijk equilibrium te handhaven met zijn allen. Op de dag vóór 4 en 5 mei goed te beseffen dat niemand gebaat is bij een nieuwe Wereldoorlog als resultaat van hyperinflatie en massa-werkloosheid.

Gelukkig is er bitcoin. Deze uitvinding uit 2008 geeft een steeds grotere groep mensen elke dag betekenis. Een recent rapport van Pantera Capital schatte het aantal gebruikers van bitcoin op 100 miljoen gebruikers. En dat aantal groeit exponentieel hard door.

Op den duur hebben die ruim 3 miljard mensen met een smartphone een bitcoin wallet in hun handpalm. Reken maar. Lees je mee? ECB, BIS, DNB. Ale die afkortingen die gebaat zijn om de huidige status quo in stand te houden.

Anyways, we gaan een bescheiden poging wagen om een paar functies van bitcoin te onderscheiden. Work in progress.

Dan komen we er niet onderuit om de putten uit waardevolle bronnen: denkers die de bitcoin space hebben voortgebracht. Want dat doet bitcoin: je denkt dóór, je bent geen schaap. Schaap staat gelijk aan Oud Geld. Terwijl de Tijger gelijk staat aan Bitcoin.

Wij bitcoiners zijn babytijgers!

Dat zijn mensen die bitcoin echt ervaren als alternatief. Die ervoor kiezen om (een deel van) hun bitcoin niet om te wisselen in oud, stom geld bedacht door babyboomers. Ze hodlen BTC voor henzelf en hun (klein) kinderen. Een zakje sats voor de dorst voor alles wat komen gaat.

We komen er daarom niet onderuit om (nogmaals) het artikel “Visions of Bitcoin – How major Bitcoin narratives changed over time” van Nic Carter en Hasu aan te stippen. Zij beschrijven hoe de narratieven zijn veranderd sinds 2009:

**** Oud Geld: 7 redenen waarom Bitcoin interessant is voor iedereen
undefined

Verschillende Bitcoin narratieven over de tijd (bron).

Later heeft Plan B deze fasetheorie verder gekwantificeerd in zijn “Stock-fo-flow cross asset model”.

1. Technologie

Misschien een inkopper, maar Bitcoin is allereerst een technologie. Het is een protocol dat een strak, vast ritme volgt. We ‘weten’ dat er elke ~10 minuten een nieuw block het levenslicht ziet.

We weten dat er maximaal 21 miljoen Bitcoin te delven én te verdelen zijn. Deze voorspelbaarheid geeft de ontwikkelaars, de miners, de node-eigenaren, maar ook de gebruikers een zekere mate van zekerheid. Als lange termijn investeerder, ook wel hodler genoemd, geeft je dat lange termijn zekerheid.

Met andere woorden: een deel van de betekenis die Bitcoin ons geeft, zit hem in de voorspelbaarheid en zekerheid.

Voor ontwikkelaars, enkele duizenden naar verluidt, geeft Bitcoin hen dagelijks betekenis. Want zij werken elke dag aan de ontwikkeling van deze technologie.

Satoshi Nakamoto is weliswaar de anonieme bedenker, maar we borduren daarop verder. Bitcoin Core is niet statisch, maar een zelf ontwikkelend organisch stuk software.

2. Netwerk

Maar Bitcoin is bovenal een netwerk van actoren die er belang bij hebben dat het goed gaat met Bitcoin: miners en eigenaren van ~ 10.000 nodes.

De rollen zijn duidelijk: miners leveren de computerkracht om het netwerk te beveiligen, nodes verifiëren de transacties op het netwerk. De prikkel voor miners zijn de block rewards, de block subsidie van 6,25 Bitcoin plus transactiekosten.

Een groot deel van de particuliere node eigenaren zijn eerder ideologisch gedreven: zij zijn onderdeel van het grootste, decentrale én meest veilige netwerk ooit. Want inmiddels is de rekenkracht die alle miners ter berde brengen duizelingwekkend.

Met andere woorden: voor miners én node-eigenaren heeft Bitcoin als netwerk betekenis.

3. Betaalmiddel

Het netwerk geeft ook iedereen zonder censuur toegang. zo heeft Satoshi Nakamoto het ook bedoeld. Iedereen moet peer-to-peer betalingen kunnen uitvoeren zonder controle van een centrale macht.

Of het nu de staat is, een bank, verzekeraar of betaalverwerker: zij hebben niets te zeggen op dit netwerk. dus het geeft gebruikers die gebukt gaan onder censuur, betekenis.

Zij kunnen namelijk wel waarde aan elkaar sturen op een vrij laagdrempelige en goedkope manier.

De komst van het Lightning Network helpt daarmee als secundaire laag bovenop het basisnetwerk (laag 1 genoemd).

Voor ons in de westerse wereld is misschien amper voor te stellen, want we hebben legio mogelijkheden om te betalen. Maar in sommige (kleinere) gemeenschappen zijn er al ecosystemen ontstaan, waarbij Bitcoin hét betaalmiddel is.

In juli gaven we aandacht aan het dorpje El Zonte in El Salvador. In het kort: de ruim drieduizend inwoners vallen buiten het financiële systeem. Ze hebben géén bankrekening en bedrijven hebben geen toegang tot betaalverwerkers zoals Moneygram en PayPal.

De Amerikaan Michael Peterson dacht: dit kán en moet anders en hij startte zijn project Bitcoin Beach. Met andere woorden: de dollar wordt vervangen door Bitcoin.

Inmiddels accepteren bedrijven als Tesla en WeWork het digitale goud als betaalmiddel voor een Model 3 of een flexibele werkplek. Onlangs is er zelfs een luxe appartement in het Brabantse Veghel voor 21 bitcoin van de hand gegaan.

4. Ruilmiddel

Maar op een nog grotere schaal heeft Bitcoin betekenis als ruilmiddel. Met name in landen waar de lokale munt qua waarde continu onder druk staat. Denk aan landen als Argentinië en Venezuela in Latijns-Amerika of Zimbabwe in Afrika.

Het zijn taferelen die we kennen uit de geschiedenisboeken: de jaren ’30 in de vorige eeuw, toen er in buurland Duitsland een hyperinflatie ontstond en de waarde van de mark onderuit ging. Het was een voorbode van massawerkloosheid en uiteindelijk Wereldoorlog II.

Anno 2020 gebruiken inwoners Bitcoin vooral als ruilmiddel op een peer-to-peer marktplaats zoals LocalBitcoins en Paxful. Je koopt met je lokale munt (bijvoorbeeld peso) Bitcoin en je ruilt deze om in dollars.

Omdat je gedwongen bent door je overheid om een maximaal aantal dollars bij je bank op te nemen, kiezen burgers deze route om deze kapitaalcontroles te omzeilen.

Een bedrijf als Strike probeert met hun Lightning oplossing om het betalingsverkeer in een land als El Salvador te vernieuwen. Een van de grote voordelen is dat peer-to-peer betalingen via de smartphone de lokale bevolking veel tijd bespaart. Een urenlange busrit naar een Western Union kantoor bijvoorbeeld.

5. Goud 2.0

Wellicht dat een deel ook Bitcoin aanhoudt als oppotmiddel. En dat is een functie die ook dichterbij de westerse wereld komt. Namelijk rendement op cash geld op de bank.

Want we zijn allemaal bekend met het fenomeen: géén of amper rente voor je spaargeld. Wij betalen onze banken om ons geld te beheren en zij kunnen met ons geld speculeren. Maar ‘we’ krijgen er niets voor terug.

Als ‘safe haven’ hebben obligaties aan waarde ingeboet, omdat er momenteel ook weinig rendement mee te behalen valt. Temeer omdat het risico om uit te lenen inmiddels groter is geworden dan de yield die er voor terug krijgt.

De aandelenkoersen zijn weliswaar gestegen, maar zijn gecorreleerd aan de reële economie. Hou je een aandeel KLM aan in de huidige coronacrisis? De Nederlandse overheid overigens wél, dat terzijde.

Zodra de onzekerheid op de financiële markten toeneemt, dan zijn er een aantal routes mogelijk. Mensen vluchten naar cash, maar dat heeft als nadeel dat je minder koopkracht voor terugkrijgt.

Of er is de route om een deel van je vermogen in assets te steken die minder gecorreleerd zijn aan de reële economie.

Dan kom je uit op edelmetalen (goud, zilver) en Bitcoin als vluchthaven. We hebben in 2020 gezien dat zowel de prijs van edelmetalen als Bitcoin stijgende is. Dat is een signaal dat de vraag naar deze assets toeneemt.

De koersschommelingen van Bitcoin zijn anno 2020 minder dan in het verleden, maar dat schrikt investeerders nog af. Dat maakt dat Bitcoin nog niet kan dienen als onderpand voor financiële instellingen.

6. Anti-dollartool

Ondanks deze volatiliteit zien we wel signalen dat staten en landen de stap wagen met Bitcoin. Plan B spreekt ook wel van fase 5 (zie het artikel van Carter & Hasu).

Het lijst is redelijk bekend, maar recent heeft de beursgenoteerde firma MicroStrategy voor 425 miljoen dollar aan Bitcoin bedoeld. Specifiek als reserve op de balans. Een zoethouder voor de toekomst.

In het voorjaar van 2019 hebben twee kleinere pensioenfondsen in de VS één tot twee procent van hun vermogen in Bitcoin gestoken.

We zien dat landen als Iran, Kazachstan en Venezuela de productie van Bitcoin naar zich toetrekken als publieke taak van de overheid. Venezuela gaat zelfs zo ver om een staatspool op te richten.

We hebben ook nog het voorbeeld van Bulgarije dat naar verluidt ook nog enkele duizenden Bitcoin op zijn balans heeft staan na een inbeslagname.

Dat staten Bitcoin op hun balans zetten als digitaal goud is een signaal dat deze asset serieus is te nemen.

Ten opzichte van goud heeft Bitcoin een aantal voordelen: het is digitaal, de uitgifte staat in de blockchain en het is goedkoper om mee te nemen en op te slaan. Tyler Winklevoss deelde onlangs de onderstaande tabel.

**** Oud Geld: 7 redenen waarom Bitcoin interessant is voor iedereen
undefined

Concluderend, Bitcoin is interessant omdat het vele soorten betekenissen heeft: als technologie, netwerk, betaalmiddel, ruilmiddel, spaarmiddel en als geopolitieke tool.

7. Censuurschild

En tenslotte draagt Bitcoin bij aan financiële privacy. Het geeft mensen de mogelijkheid om hun kapitaal anoniem op te slaan en om anoniem transacties te doen. Zonder dat een derde partij inzage heeft in iemands transacties of vermogen.

Internetbedrijven zijn het schoolvoorbeeld van bedrijven die software hebben gemaakt voor massa-surveillance. Bitcoin kan dat niet oplossen, maar wel trachten om gebruikers meer privacy te bieden dan nu het geval is bij een bank of betaalverwerker. Dus in die zin is Bitcoin ook een vorm van protest tegen het huidige (financiële) establishment.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin MaandBitcoin nieuws

Door: Wessel Simons

Wessel is een doorgewinterde expert in de Nederlandse en internationale bitcoin- en cryptowereld, met meer dan acht jaar ervaring. Hij heeft een brede expertise opgebouwd in alle facetten van de cryptomarkt, met een bijzondere focus op industrienieuws en on-chainanalyse. Wessel heeft een grote passi...