‘Bitvavo sluit principeakkoord met Digital Currency Group over terugbetaling’

Update - Bitvavo heeft een principeakkoord gesloten met Digital Currency Group (DCG), het moederbedrijf achter Genesis. De Nederlandse exchange had 280 miljoen euro uitgeleend aan Genesis, maar die cryptobank zit momenteel in een faillissementsprocedure chapter 11.

Bitvavo, één van de grootste cryptobeurzen van Europa, zegt in een update dat het 80 tot 100 procent van het uitgeleende terugkrijgt. Tenminste, dat is het voorstel dat de betrokken partijen aan de rechter hebben voorgelegd. Deze moet nog besluiten of dit voorstel past binnen de chapter 11 procedure. In de update wordt melding gemaakt van het onderhandelingsresultaat: 'Het komt neer op een verwachte “recovery rate” van tussen de 80-100% wat wordt terugbetaald in digitale valuta, contanten en preferente aandelen DCG. Verdere details worden op korte termijn bekend gemaakt.' Tachtig procent komt neer op 224 miljoen euro. Het wordt uitbetaald in digitale valuta, cash en aandelen DCG.

Eerder meldden we vandaag dat er licht aan de tunnel is voor de schuldeisers van DCG en Genesis. Het hele proces heeft nogal wat voeten in de aarde. Bitvavo gaat zitting nemen in een commissie, die namens de schuldeisers beoordeelt of de terugbetalingsregeling conform de eisen is. Zodra deze commissie akkoord is, wordt het plan bekrachtigd door de faillissementsrechter, waarna tot uitvoering en daarmee terugbetaling overgegaan wordt.

Update (27-01-2023) - Bitvavo meldt vooruitgang in de onderhandelingen met Digital Currency Group (DCG). De Nederlandse beurs is nog altijd hoopvol over het terug krijgen van zo'n 280 miljoen euro.

Kredietverstrekker Genesis (dochterbedrijf van DCG) is verwikkeld in een zogenoemd Chapter 11-proces. Dat is in de praktijk een herstructureringsproces waarbij een bedrijf bescherming krijgt voor een faillissement. Het doel is het terugbetalen van schuldeisers en zelfs een doorstart ligt op tafel.

Volgens de Nederlandse beurs ligt er een nieuw en verbeterd voorstel voor de schuldeisers. Het is een verbetering van het eerdere voorstel van 9 januari: "Het voorstel betekent concreet dat wij binnen een acceptabele termijn het gros van onze uitstaande tegoeden terugkrijgen."

Bitvavo trekt met andere schuldeisers en adviseurs op om in gesprek te blijven met DCG: "Partijen hebben aangegeven voor een kortstondige Chapter 11 procedure te gaan waarna direct tot uitvoering kan worden overgegaan."

Bitvavo reageert ook op de berichtgeving in de media: "Dat wij gebonden zijn aan vertrouwelijkheid maakt ons helaas kwetsbaar voor speculaties in traditionele media. Wij kunnen speculaties bovendien niet tegenspreken omdat dat onze positie in de onderhandelingen zou kunnen schaden. Feit is dat de onderhandelingen in een eindfase zitten; welke plaatsvinden onder procedureel toezicht van een onafhankelijke rechter; we daar goede vorderingen gemaakt hebben en er een voorstel ligt waar Bitvavo gezien de omstandigheden content mee is."

De hele update lees je hier.

Update (20-01-2023): Bitvavo ziet de aangevraagde faillissementsbescherming van Genesis als een ‘belangrijke stap in het proces om het openstaande bedrag terug te krijgen’. Het brengt in hun ogen het onderhandelingsproces in rustiger vaarwater. Dat meldt de Nederlandse beurs in een nieuwe update deze vrijdagochtend.

Bitvavo vordert 280 miljoen euro aan klantengelden terug van Genesis en heeft een eerder bod van 196 miljoen euro afgeslagen. De toon van Bitvavo is hoopvol, terwijl mede eiser Gemini een andere strategie lijkt te kiezen. Zo wordt er onder meer met een rechtszaak gedreigd door Gemini tegen Digital Currency Group, moedermaatschappij van Genesis.

In de nieuwe update geeft Bitvavo nogmaals uitleg van de zogenaamde pre-negotiated Chapter 11. Dat is een herstructureringsproces waarbij er vooraf overeenstemming is bereikt over de terugbetalingsregeling tussen DCG, Genesis en een ruime meerderheid van de schuldeisers.

Bitvavo heeft afgelopen nacht Nederlandse tijd opnieuw gesprekken gevoerd met DCG, maar die hebben niet tot een deal geleid waar iedereen mee tevreden is. De Nederlandse beurs blijft in gesprek, waarbij ze aangeven dat er ook een deal mogelijk is tijdens een Chapter 11 procedure.

Update (19-01-2023): Bitvavo blijft in gesprek met schuldeisers, adviseurs en Digital Currency Group. De Nederlandse cryptobeurs komt met een update omtrent de openstaande 280 miljoen euro bij Genesis.

Bitvavo reageert op het nieuws uit verschillende bronnen dat Genesis bezig is met een 'pre-negotiated Chapter 11'. Het gaat hier om een herstructureringsprocedure met vooraf gemaakte afspraken met een gedeelte van de schuldeisers.

Met Chapter 11 vraagt een bedrijf faillissementsbescherming aan. Er lag al een deal van 70% op tafel voor Bitvavo, maar zij blijven in gesprek om het volledige bedrag terug te krijgen.

Het blijft speculeren en afwachten. Bitvavo geeft zelf aan niet veel over onderhandelingen te kunnen delen: "In de afgelopen dagen zijn deze gesprekken over dit restant verder gevorderd. Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kunnen we over het concrete onderhandelingsresultaat pas verdere mededelingen doen als de handtekeningen gezet zijn."

Update (10/01/2023): Het Nederlandse Bitvavo heeft een aanbod van Digital Currency Group (DCG) afgeslagen. De vermogensbeheerder uit New York heeft gisteren toegezegd circa 70 procent van de openstaande 280 miljoen euro terug te betalen.

Het voorstel van DCG zou neerkomen op circa 196 miljoen euro, circa 84 miljoen euro lager dan het openstaande bedrag aan stakinggelden. Bitvavo gaat hier echter niet mee akkoord, waarna de onderhandelingen nog open liggen.

Dit meldt de Nederlandse cryptobeurs in een nieuwe update op haar site vandaag. De 280 miljoen euro zijn bij DCG-dochter Genesis gestald de afgelopen jaren, kapitaal dat bedoeld is om rendement te genereren zodat Bitvavo haar klanten wat rente kan uitbetalen op hun crypto's. Klanten kunnen zelf kiezen of ze hun cryptomunten willen laten staken of niet. Door de tegenvallende cryptomarkt is echter Genesis diep in de problemen gekomen. Moederbedrijf DCG moet nu financieel bijspringen om de boel te redden, maar de vraag is of dat lukt.

In de update van Bitvavo staat onder meer:

'Gisteren, op 9 Januari, ontvingen wij een (tegen)voorstel van DCG waarin werd aangeboden ±70% van het openstaande bedrag in een voor Bitvavo acceptabele termijn, terug te betalen. Over het resterende bedrag is nog discussie met DCG nu zij slechts bereid is om daarvan een gedeelte terug te betalen. Dit laatste vinden wij als schuldeisers niet acceptabel omdat DCG voldoende middelen voorhanden heeft voor volledige terugbetaling'

De updates van dit Nederlandse miljoenenbedrijf lopen redelijk synchroon met de Amerikaanse exchange Gemini, die 900 miljoen dollar heeft gestald bij Genesis. In een nieuwe brief noemt Cameron Winklevoss DCG zelfs frauduleus en eist hij het ontslag van Barry Silbert, de CEO van DCG. Deze ruzie, openlijk uitgevochten op Twitter, lijkt in een nieuwe, escalerende fase te komen.

Bitvavo verwacht dat er ondanks alle perikelen bij DCG en Genesis een oplossing mogelijk is. Zelfs in het geval van een Amerikaanse chapter 11 faillissementsprocedure en een overheidsonderzoek naar de handel en wandel van DCG is een oplossing mogelijk, zo staat in de update te lezen. Het is in het belang van de beurs dat er zo snel mogelijk een oplossing gevonden wordt in een markt die sterk op onderling vertrouwen berust.

Disclaimer: Bitvavo is een adverteerder op bitcoinmagazine.nl, het grootste bitcoin only nieuwsplatform van de Benelux met circa 1,5 miljoen gebruikers.

Update (06/01/2023): Bitvavo reageert opnieuw op de ontwikkelingen rondom Digital Currency Group (DCG) en het openstaande miljoenenbedrag.

Volgens de Wall Street Journal overweegt Genesis het om faillissement aan te vragen. Bitvavo heeft nog honderden miljoenen euro's tegoed van Genesis, dat een dochterbedrijf is van DCG.

Bitvavo geeft aan dat zij in een nieuwe fase zitten in de onderhandelingen: "Het is niet ongewoon dat in het proces van onderhandeling, partijen de druk op elkaar verhogen. Dit hebben we recentelijk gezien in de communicatie tussen Gemini en DCG in het publieke domein. Dit kan nog even aanhouden. Ook het bericht van een mogelijk faillissement van Genesis plaatsen wij in deze context van onderhandelingsstrategie."

Update
(02/01/2023): Bitvavo is optimistisch over de miljoenen die het nog te goed heeft van Digital Currency Group (DCG). Bitvavo reageert opnieuw in een korte blogpost. Het bedrijf is net als andere schuldeisers actief in gesprek: "De gesprekken met DCG zijn nog steeds gaande en een oplossing lijkt in zicht. Zo zijn er tussen kerst en Oud & Nieuw concrete voorstellen besproken tussen crediteuren en DCG."

Cameron Winklevoss reageert heviger op de openstaande miljoenen van DCG. In een open brief roept de miljardair op tot een snelle oplossing. Gemini, de beurs van de gebroeders Winklevoss, wachten nog op $900 miljoen.

Update (24/12/2022) Bitvavo is hoopvol over de situatie rondom Digital Currency Group (DCG) en hun financiële problemen. De Nederlandse cryptobeurs komt met een update.

DCG heeft de belofte gedaan dat 'alle tegoeden op termijn worden terugbetaald.' Volgens Bitvavo zelf gaat het om 280 miljoen dat ter beschikking werd gesteld aan DCG.

In de woorden van Bitvavo in een blogpost: "De huidige situatie bij DCG heeft geen impact op Bitvavo klanten, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en neemt daarmee het risico van haar klanten over. Bitvavo blijft de diensten aanbieden die onze klanten van ons verwachten en alle klanten kunnen op elk moment al hun tegoeden opnemen."

Ook schetst Bitvavo hun financiële situatie: "In 2021 werd er een winst behaald van 173 miljoen." In totaal zou het gaan om 250 miljoen aan winst sinds de oprichting. De beurs geeft aan hun reserves te kunnen gebruiken om 'klanten te beschermen tegen de gevolgen van problemen die buiten Bitvavo ontstaan.'

Disclaimer: Bitvavo is een adverteerder op deze website.

Originele bericht (15/12/2022): De Nederlandse cryptobeurs Bitvavo reageert op het nieuws over blootstelling aan de Digital Curreny Group (DCG). Bitvavo wil 280 miljoen euro terughalen dat in beheer was van Genesis Trading, een dochterbedrijf van DCG.

Laatstgenoemde werd ingezet als dienst rondom de stakingdiensten van Bitvavo. Op dit moment zit Genesis Trading verwikkeld in een lastig proces. Zij missen zelf ook honderden miljoenen dollars. Net als veel andere bedrijven hadden zij financiële connecties met FTX.

Met een commissie van schuldeisers hopen Bitvavo, maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse Gemini, de fondsen weer terug te krijgen. Dat meldt Protos.

Het hele bericht van Bitvavo vind je hieronder en hier:

"De recente ontwikkelingen op de cryptomarkten hebben ook gevolgen gehad voor Digital Currency Group, Inc. en haar dochterondernemingen (DCG). DCG heeft bekend gemaakt dat ze een liquiditeitsprobleem hebben. Als gevolg hiervan heeft DCG terugbetalingen opgeschort totdat dit liquiditeitsprobleem is opgelost. DCG werd door Bitvavo Custody BV, onderdeel van de Bitvavo-groep, ingeschakeld voor het aanbieden van off-chain staking-diensten aan haar gebruikers.

Geen impact op het Bitvavo-platform

"Bij Bitvavo staat de veiligheid en continuïteit van de dienstverlening voorop. We blijven de dienstverlening bieden die onze klanten van ons gewend zijn. Deze wordt niet beïnvloed door de situatie bij DCG."

"Bitvavo maakt sinds de oprichting winst en verkeert in een financieel solide positie. Bitvavo beheert ongeveer EUR 1,6 miljard aan tegoeden en digital assets. Hiervan is EUR 280 miljoen ter beschikking gesteld aan DCG. Bitvavo is, samen met andere zakelijke klanten van DCG, actief in gesprek met DCG en de verwachting is dat het grootste deel van deze uitstaande tegoeden worden terugbetaald. Indien nodig zal Bitvavo zelf bijspringen om onze klanten te beschermen. Klantentegoeden op het Bitvavo-platform kunnen op elk moment worden opgenomen."

Tegoeden van klanten beschikbaar

"Klantentegoeden op het Bitvavo-platform kunnen op elk moment worden opgenomen. Bitvavo maakt gebruik van verzekerde Custody Providers, die zijn gespecialiseerd in het veilig opslaan van digitale valuta. Daarnaast werken we actief aan een allesomvattende proof-of-reserve-bevestiging die zowel activa als passiva omvat."

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsNederland

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...